Algemene voorwaarden

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en NetAmulet deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. NetAmulet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

In geen geval is NetAmulet jegens enige partij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of (andere) gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of van enige andere website waarnaar een hyperlink verwijst, met inbegrip van, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkende systemen of anderszins, zelfs niet indien NetAmulet uitdrukkelijk van de mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gebracht.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan NetAmulet of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

NetAmulet is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Richtlijnen voor koppelingen naar de websites van NetAmulet

Een site met een koppeling naar de website van NetAmulet:

  • Mag een koppeling bevatten maar geen inhoud van NetAmulet repliceren
  • Mag geen browsermarkering of rand maken rondom inhoud van NetAmulet
  • Mag niet impliceren dat NetAmulet de site of de producten ondersteunt
  • Mag de relatie tot NetAmulet niet verkeerd voorstellen
  • Mag geen verkeerde informatie geven over producten of diensten van NetAmulet
  • Mag het NetAmulet-logo niet gebruiken tenzij met toestemming van NetAmulet
  • Mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, aanstootgevend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen