Privacy

NetAmulet verplicht zich ertoe de on line privacy van klanten te respecteren. En erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens ("Persoonlijke gegevens") die u aan NetAmulet toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

Beleid

Onder Persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu kan worden geďdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een huisadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé. U kunt de webpagina's van NetAmulet bezoeken zonder te vertellen wie u bent of Persoonlijke gegevens over uzelf door te geven.

NetAmulet streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Alhoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt NetAmulet vast te houden aan de principes die in dit Beleid voor on line privacy uiteen worden gezet. Met andere woorden, het is ons doel uw Persoonlijke gegevens te beschermen.

Cookies en andere traceertechnieken

De webpagina's van NetAmulet maken expliciet geen gebruik van "cookies" of andere traceertechnieken. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven Persoonlijke gegevens op te halen.

Kennisgeving

Als NetAmulet Persoonlijke gegevens op Internet verzamelt, wordt in een verklaring uitgelegd waarom deze Persoonlijke gegevens worden verzameld. NetAmulet zal geen Persoonlijke gegevens verstrekken aan derden die niet handelen uit naam van NetAmulet.

Keuze

U bepaalt zelf of u uw Persoonlijke gegevens wel of niet doorgeeft aan NetAmulet. Aan de hand van de kennisgeving die NetAmulet plaatst op pagina’s waar Persoonlijke gegevens worden verzameld, bent u in staat deze keuze te maken. Als u ervoor kiest om de door NetAmulet gevraagde Persoonlijke gegevens niet te verstrekken, hebt u geen toegang tot zakelijke opties, aanbiedingen en services waarvoor interactie met u nodig is.

Als u ervoor kiest om wel een relatie met NetAmulet aan te gaan, via een contract of een andere zakelijke relatie of partnership, nemen wij natuurlijk alleen contact met u op in verband met deze zakelijke relatie.

Beveiliging

Waar uw Persoonlijke gegevens binnen NetAmulet of uit naam van NetAmulet ook worden bewaard, NetAmulet streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de Persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.

Toegang/Correctheid

Wanneer u uw Persoonlijke gegevens wel aan ons doorgeeft, wenst NetAmulet er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw Persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt NetAmulet u ook een manier om deze gegevens bij te werken of aanpassen. Als de geboden manier om welke reden dan ook niet beschikbaar of toegankelijk is, kunt u wijzigingen en verbeteringen in uw Persoonlijke gegevens sturen naar privacy@netamulet.com en zullen wij binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de Persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.

Verplichting

NetAmulet verplicht zich uw privacy te waarborgen. NetAmulet is hierbij actief betrokken en ondersteunt de huidige initiatieven in de branche om de individuele privacyrechten op Internet te beschermen. De beveiliging van de on line privacy is nog steeds in ontwikkeling en de website van NetAmulet wordt voortdurend aangepast om aan de eisen tegemoet te komen.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over ons Beleid voor on line privacy, dan kunt u contact met ons opnemen op info@netamulet.nl. NETAMULET KAN GEEN VOLLEDIGE PRIVACY GARANDEREN, maar wel elk probleem ZO SNEL MOGELIJK proberen op te lossen naar haar beste kunnen.

Uw toestemming
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons Beleid voor on line privacy en met de verwerking door NetAmulet van uw Persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld. Als het Beleid voor on line privacy verandert, zal NetAmulet binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.

V1.0
Laatst bijgewerkt op 28 januari 2006.